Smysl a dopad

CyberCampuscz je prostor pro organizace i komunity, které čelí výzvám budoucnosti a aktivně se podílejí na tom, aby byla naše společnost bezpečná a odolná.

Příležitostí, jak se stát součástí kampusu je celá řada – můžete zde mít kanceláře, zapojit se do některé z komunit nebo využít služby pro bezpečnou digitální transformaci či výcvik profesionálů.

Ať už zvolíte kteroukoli z možností, jednotícím prvkem bude vždy poslání CyberCampuscz – posilovat digitální odolnost naší společnosti.

CERIT Science Park I + II

Zázemí
s potenciálem

Kancelářské prostory pro organizace z veřejného i soukromého sektoru. Více než 20 000 m² moderního zázemí i potenciál plynoucí z propojení praxe, výzkumu a technologií.

CERIT Science Park I je už více než 10 let úspěšným a fungujícím projektem, ve kterém sídlí řada silných organizací.

CERIT Science park II vznikl o dekádu později, je však založen na stejných principech.

Oba parky spojuje skutečnost, že zapojené organizace si nepronajímají pouze moderní prostory v atraktivní lokalitě – stávají se přímou součástí CyberCampuscz a díky tomu se mohou podílet na naplňování jeho mise.

CERIT Science park I + II tak přesahuje pouhý pronájem moderních prostor.

Kyberbezpečnost a inovace

Bezpečná digitální
transformace

Kyberbezpečnost je zásadní pro každou organizaci, ne všechny se však dokáží v této oblasti zorientovat. CyberSecurityHubcz služby s tím mohou pomoci.

Organizace tak mohou získat expertní pomoc od výzkumníků i odborníků z ostré praxe.

Například jde o zajištění přístupu k technologiím, testování produktů či služeb, vzdělávaní a rozvoj dovedností, budování inovačního ekosystému a síťování či podpora při hledání investic a poradenská činnost pro rozvoj podnikání v oblasti kyberbezpečnosti.

Kompetence pro praxi

Cvičení a výcvik
pro profesionály

Spojení teorie a praktických zkušeností v podobě komplexních kyberbezpečnostních cvičení i specializovaných tréninků.

Když Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Masarykova univerzita pořádaly první technické cvičení Cyber Czech, bylo to na území CyberCampuscz .

Od té doby se zde konají cvičení pravidelně – pro veřejný sektor, pojišťovny či energetické společnosti. Kyberbezpečnostní cvičení i tréninky vychází z praktických zkušeností i vysoké odborné úrovně, a proto jsou pro profesionály opravdovým přínosem.