Vítejte

CyberCampuscz je český prostor, který je tu proto, aby posiloval odolnost naší společnosti a tím chránil demokratické hodnoty, ekonomický blahobyt i kvalitu našich životů. Můžete být jeho součástí.

Strategická pozice ve VUCA světě

CyberCampuscz je symbolem sebevědomého přístupu České republiky k budování odolné digitální společnosti. Je to geografické území v Brně, které koncentruje na jednom místě klíčové subjekty, kompetence, aktivity i infrastrukturu.

Digitální odolnost jako mise

Problémy kyberprostoru jsou problémy celku. Mají kritický dopad na společnost, demokracii, ekonomiku i život každého z nás. Naše současnost i budoucnost vyžaduje schopnost čelit všemu, co uvedené ohrožuje.

Být součástí kampusu

CyberCampuscz je prostor pro organizace i komunity, které čelí výzvám budoucnosti a aktivně se podílejí na tom, aby byla naše společnost bezpečná a odolná.

Živé město pro seriózní plány

CyberCampuscz je součástí Brna. Města univerzit, studentů, justice, kultury, IT, výzkumu, inovací i kyberbezpečnosti.