Aktivní přístup

Problémy kyberprostoru jsou problémy celku. Mají kritický dopad na společnost, demokracii, ekonomiku i život každého z nás. Naše současnost i budoucnost vyžaduje schopnost čelit všemu, co uvedené ohrožuje.

Posláním CyberCampuscz je posilovat odolnost digitální společnosti, jejích strategických infrastruktur, veřejných institucí, soukromého sektoru i každého z nás.

K tomu je zásadní spolupráce napříč státy, organizacemi i obory. Proto CyberCampuscz vytváří prostor, který odolnost podporuje v nejrůznějších oblastech – například jde o mezioborový výzkum, poskytování služeb, řízení a regulaci, výcvik profesionálů, vzdělávání, osvětu, rozvoj specializované infrastruktury, zajišťování finančních zdrojů a budování komunit.

Budování kapacit

Kritický faktor úspěchu

Výcvik expertů, rozsáhlá kybercvičení, zavedený vzdělávací ekosystém na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně i kreativní osvěta. CyberCampuscz klade důraz na rozvoj lidí, protože ti jsou základem odolné společnosti.

Výzkum a inovace

Excelence
napříč obory

V kampusu dělají výzkum akademické, armádní i soukromé týmy, které mají zázemí v různých oborech. Základními charakteristikami jsou špičková úroveň, multidisciplinární přístup a přenos výsledků do praxe.

Poskytování služeb

Digitální transformace bezpečně

Srdcem kampusu je CyberSecurityHubcz, který poskytuje kyberbezpečnostní služby pro digitální transformaci SME i veřejné správy v oblastech expertního poradenství, profesionálního tréninku, hledání investic či propojování s dalšími subjekty.

Řízení a regulace

Strategický
nadhled

Přesah do řízení a regulace ukazuje nové příležitosti i rizika. Díky zavedené spolupráci s blízkou Právnickou fakultou Masarykovy univerzity je možné těžit z výzkumu právních a strategických nástrojů v oboru technologického práva, stejně jako z propojení na mezinárodní výzkumné sítě.

Budování komunity

Lokální zaměření,
globální dopad

Koncentrace výzkumu, businessu, vojenských složek i veřejného sektoru je zdrojem ohromného potenciálu. Díky systematické práci s komunitou i fyzické blízkosti vznikají v CyberCampuscz příležitosti pro obrovské množství projektů i nové modely spolupráce.

Rozvoj infrastruktury

Pevné základy

V CyberCampuscz se neustále rozvíjí sofistikovaná virtuální prostředí zvyšující digitální odolnost. Příkladem je KYPO Cyber Range Platform či testovací prostředí průmyslových řídících systémů. Rozvoj probíhá také ve fyzickém světe. V současné době jsou k dispozici dva vědecko-technologické parky, které poskytují tisíce metrů čtverečních kancelářských prostor, laboratoře i výcvikové arény.

Veřejné zdroje

Podpora
z Česka i EU

Velká část projektů i aktivit v CyberCampuscz je financována z veřejných zdrojů. Strategické investice přicházejí z národních programů i skrze EU, zejména v rámci programu Digital Europe, který přispívá k rozvoji CyberSecurityHubcz či Experimentální kvantové sítě.