Active approach

Problems of cyberspace are problems of the community. They have a critical impact on society, democracy, economy, and on the lives of each of us. Our present and future require the ability to face all that threatens the previously mentioned.

Posláním CyberCampuscz je posilovat odolnost digitální společnosti, jejích strategických infrastruktur, veřejných institucí, soukromého sektoru i každého z nás.

K tomu je zásadní spolupráce napříč státy, organizacemi i obory. Proto CyberCampuscz vytváří prostor, který odolnost podporuje v nejrůznějších oblastech – například jde o mezioborový výzkum, poskytování služeb, řízení a regulaci, výcvik profesionálů, vzdělávání, osvětu, rozvoj specializované infrastruktury, zajišťování finančních zdrojů a budování komunit.

Capacity building

A critical factor for success

Výcvik expertů, rozsáhlá kybercvičení, zavedený vzdělávací ekosystém na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně i kreativní osvěta. CyberCampuscz klade důraz na rozvoj lidí, protože ti jsou základem odolné společnosti.

Výzkum a inovace

Excelence
napříč obory

V kampusu dělají výzkum akademické, armádní i soukromé týmy, které mají zázemí v různých oborech. Základními charakteristikami jsou špičková úroveň, multidisciplinární přístup a přenos výsledků do praxe.

Provision of services

Digital transformation securely

Srdcem kampusu je CyberSecurityHubcz, který poskytuje kyberbezpečnostní služby pro digitální transformaci SME i veřejné správy v oblastech expertního poradenství, profesionálního tréninku, hledání investic či propojování s dalšími subjekty.

Governance and regulation

Strategický
nadhled

Přesah do řízení a regulace ukazuje nové příležitosti i rizika. Díky zavedené spolupráci s blízkou Právnickou fakultou Masarykovy univerzity je možné těžit z výzkumu právních a strategických nástrojů v oboru technologického práva, stejně jako z propojení na mezinárodní výzkumné sítě.

Community building

Lokální zaměření,
globální dopad

Koncentrace výzkumu, businessu, vojenských složek i veřejného sektoru je zdrojem ohromného potenciálu. Díky systematické práci s komunitou i fyzické blízkosti vznikají v CyberCampuscz příležitosti pro obrovské množství projektů i nové modely spolupráce.

Infrastructure development

Solid foundations

V CyberCampuscz se neustále rozvíjí sofistikovaná virtuální prostředí zvyšující digitální odolnost. Příkladem je KYPO Cyber Range Platform či testovací prostředí průmyslových řídících systémů. Rozvoj probíhá také ve fyzickém světe. V současné době jsou k dispozici dva vědecko-technologické parky, které poskytují tisíce metrů čtverečních kancelářských prostor, laboratoře i výcvikové arény.

Public resources

Podpora
z Česka i EU

Velká část projektů i aktivit v CyberCampuscz je financována z veřejných zdrojů. Strategické investice přicházejí z národních programů i skrze EU, zejména v rámci programu Digital Europe, který přispívá k rozvoji CyberSecurityHubcz či Experimentální kvantové sítě.