Když promýšlíte svou pozici

Moderní kanceláře a atraktivní lokalita jsou dobrý základem. Zapojené organizace a umístění v CyberCampuscz pak dodávají strategický přesah.

Oba vědecké parky se nachází kousek od sebe v centru Brna. CERIT Science Park I (CSP I) je umístěn na ulici Botanická 68a a CERIT Science Park II (CSP II) najdete na ulici Šumavská 416/15.

Takové umístění je skvělou příležitostí pro organizaci jako celek i její členy.

Skvělé umístění i doprava

V centru Brna
do deseti minut

Park CSP I je přímou součástí Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Naproti tomu CSP II vznikl jako nadstavba vedlejší budovy, Centra Šumavská, které tak nabízí další patra moderních prostor s atraktivním výhledem na celé Brno.

Oba vědecké parky splňují veškeré nároky kladené na moderní kancelářské prostory ve 21. století.

Jsou výborně dostupné městskou hromadnou dopravou. V těsné blízkosti se nachází zastávky trolejbusu i tramvaje. Stejně dobře se dá do parků dostat také automobilem. V blízkosti je centrum města Brna i městský okruh, který umožňuje rychlou dopravu na D1 či Brněnské výstaviště.

0
m² kancelářských ploch
0/7
přístup do kanceláří
0
parkovacích míst

Vaše možnosti násobí řada špičkových organizací na jednom místě, sousedství několika fakult, rozvoj komunit a status člena CyberCampuscz.

Dostatek parkovacích míst, pestrá paleta služeb, dostupnost centra či množství kvalitních restaurací potěší vaše zaměstnance.

Networking

Příležitosti
ke spolupráci

Fyzická blízkost řadu věcí zjednodušuje. CSP II představuje potenciál plynoucí z propojení praxe, výzkumu a technologií.

Podniky z oblasti IT mají příležitost navázat spolupráci s výzkumníky na Masarykově univerzitě, se státem, s Armádou či dalšími společnostmi. Zároveň mohou do svých aktivit zapojovat studenty z blízkých fakult.

Výzkumníci mají možnost spolupracovat na projektech s IT společnostmi a získat napojení na mezinárodní business trendy v IT či konzultovat své myšlenky s dalšími experty.

Stát i Armáda ČR mohou iniciovat a koordinovat mezisektorové projekty zaměřené na zvyšování digitální odolnosti státu.

Služby CERIT Science Park I + II

Více než jen
dobré místo

Smyslem vědeckých parků je poskytovat zázemí pro spolupráci, která je výhodná pro všechny strany. Za tímto účelem poskytují řadu služeb.

V katalogu najdete vše potřebné pro vaše každodenní fungování i nadstandardní možnosti těžící z expertízy ostatních zapojených organizací.

Expertní služby

Poskytování expertních služeb zaměřených na kyberbezpečnost v rámci CyberSecurityHubcz.

Rozvoj komunity

Vzdělávací aktivity, poradenství a networkingové akce, jejichž smyslem je přispívat k rozvoji komunity.

Transfer technologií

Poradenství, technologický audit, kooperační burzy, technology watch, databáze spolupracujících subjektů.

Spolupráce FI MUNI

Spolupráce s vědci a studenty na FI MUNI – stáže, aplikovaný výzkum, rozsáhlé projekty.

Spolupráce s CERIT

Zprostředkování spolupráce v rámci CERIT – s IT společnostmi, nebo přímo výzkumníky CERIT.

Společné projekty

Řešení společných projektů, zejména pak těch, které přispívají k budování odolné digitální společnosti.