Symbol a místo

CyberCampuscz je symbolem sebevědomého přístupu České republiky k budování odolné digitální společnosti. Jde o geografické území v Brně, které koncentruje na jednom místě klíčové subjekty, kompetence, aktivity i infrastrukturu.

Kampus umožňuje přímé propojování činnosti univerzit, firemního IT sektoru, výzkumných organizací, bezpečnostních zájmů státu, clustrových aktivit a dalších průmyslových odvětví. CyberCampuscz tak vytváří prostor pro excelentní výzkum, spolupráci, vzdělávání, služby a přenos výsledků do praxe.

Odolnost jako poslání

Smyslem CyberCampuscz je posilovat odolnost digitální společnosti na všech úrovních – potřebujeme odolný stát, organizace i občany, abychom dokázali ochránit demokratické hodnoty, ekonomickou prosperitu i kvalitu každodenního života.

Je to výzva, která nemá jednoduché řešení. Na území CyberCampuscz za tímto účelem rozvíjíme aktivity v řadě oblastí. Jde zejména o mezioborový výzkum, poskytování služeb pro digitální transformaci, řízení a regulaci, výcvik profesionálů, vzdělávání, osvětu, rozvoj specializované infrastruktury, zajišťování finančních zdrojů a budování komunity.

Umístění v centru Brna

CyberCampuscz se nachází v centru města Brna. V této oblasti se koncentrují organizace, aktivity a kompetence, které jsou příslibem pro nové typy spolupráce a projekty s globálním dopadem.

V srdci kampusu sídlí dva vědecko-technologické parky, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity a CyberSecurityHubcz. V blízkém okolí se nacházejí také další subjekty, které se do jisté míry zabývají digitální odolností a kyberbezpečností. Například Armáda ČR, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Univerzita obrany.

V blízkosti CyberCampuscz leží také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, Industry Cluster 4.0, FEKT VUT, FIT VUT či Regionální hospodářská komora Brno.

Spolupráce tří univerzit

CyberCampuscz je výsledkem spolupráce tří českých univerzit – Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně, která probíhá v rámci CyberSecurityHubcz.

České vysoké učení technické v Praze
Masarykova univerzita
Vysoké učení technické v Brně

Jde o nový přístup i další etapu spolupráce, která má přispívat k naplňování sebevědomé vize o posilování digitální odolnosti.

V pozadí stojí vědomí toho, že spolupráce je zásadní, abychom mohli čelit hrozbám, které se pokoušejí zneužít kritickou závislost naší společnosti na digitálních technologiích.